AI in odnosi z javnostmi – med mitom ali realnostjo?

Ai v PR - tečaji in delavnice za učinkovito in etično uporabo

AI in odnosi z javnostmi – je to mit ali realnost? V podjetju Publica, odnosi z javnostmi, sledimo novim tehnologijam in njihovi uporabi. V zadnjem obdobju se je razvila intenzivna razprava o uporabi umetne inteligence (AI) v vseh segmentih družbe, tudi na področju odnosov z javnostmi.

Dve diametralno nasprotni stališči

Opazimo lahko dve diametralno nasprotni stališči, prvo, ki zagovarja, da bo AI prevzel vse in da tudi svetovalcev za odnose z javnostmi ne bo več, ter drugo, da so odnosi z javnostmi kot panoga preveč povezani s čustvi, zato je uporaba AI na področju z javnostmi skoraj nemogoča. Resnica je seveda nekje vmes, AI je nova tehnologija, ki nam bolj kot dodaten kanal za komunikacijo pomaga pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi nalog, tudi nalog povezanih z odnosi z javnostmi. 

Kaj pravzaprav je umetna inteligenca?

Prva predstavitev vsebine besede »umetna inteligenca« sega v leto 1956, ko so jo John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester in Claude Shannon opredelili kot »sposobnost računalniških sistemov, da izvajajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco.« V preteklosti so jo uporabljali predvsem v avtomobilski industriji in medicini, danes pa je postala prosto dostopna in postaja orodje za uresničevanje številnih ciljev v različnih panogah, tudi na področju odnosov z javnostmi

Predvsem omogoča AI hitro analizo velikih količin podatkov, kar na področju odnosov z javnostmi pomembno vpliva predvsem na merjenje učinkovitosti našega dela (objave v medijih, spremljanje odzivov z analizo komentarjev v družbenih medijih, …), pripravo strategij z analizo trendov v panogah in družbi, načrtovanje in organizacijo aktivnosti in seveda na samo izvedbo.

PlaygroundAI (2024), 18. 1. 2024

Kako je lahko AI s svojo sposobnostjo obdelave velike količine podatkov v pomoč pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in evaluaciji aktivnosti na področju odnosov z javnostmi?

Odnosi z javnostmi so s svojimi aktivnostmi usmerjeni v lažje doseganje ciljev določenega podjetja ali organizacije. Poleg zastavljenih ciljev in oblikovanih delovnih procesov, ki določajo katere platforme nas bodo podprle, ostaja osrednje vprašanje, ali smo in kako intenzivno smo pripravljeni integrirati AI v naš proces dela.

Kako mit spremenimo v realnost?

Uporabnost nove AI tehnologije, tudi na področju odnosov z javnostmi, se zančne z njeno uporabo v praksi. V prvi fazi ga vsi uporabljamo za učinkovitejšo izvedbo nalog, sledi reorganizacija, avtomatizacija določenih procesov, ki vodi v naslednjo fazo, v razvoj novih strokovnjakov. To so tri faze, ki smo jih lahko spremljali pri razvoju in vplivu drugih tehnologij na področje odnosov z javnostmi.

Kaj je torej pogoj za vključevanje AI v odnose z javnostmi?

Predvsem jasna komunikacijska strategija, SMART zastavljeni komunikacijski cilji v izvedbenem načrtu in organizirani procesi dela. Le tako bomo lahko pametno izbrali med številnimi možnostmi, ki jih ponuja AI, in bo AI podprl podjetje ali organizacijo pri doseganju zastavljenih poslovnih ali drugih ciljev.

Zaključek

Vas zanima, kako lahko s pomočjo AI tehnologije učinkoviteje izvajate odnose z javnostmi ali kako lahko določene procese avtomatizirati? Začnite pri definiciji SMART ciljev, komunikacijski strategiji in uresničljivem izvedbenem načrtu.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo pripravili tečaj ali delavnico za vašo organizacijo: G: 031 831 500: E: tina@publica.si