Cene Štupar je na karierni klepet o delu svetovalke odnosov z javnostmi povabila Tino Drolc s podjetja Publica, Odnosi z javnostmi

Karierni klepet

Ljudska univerza Cene Štupar redno pripravlja predstavitve različnih poklicev, v poletnih mesecih so pripravili tudi Karierni klepet o svetovalki za odnose z javnostmi. Obiskali so podjetje Publica in se pogovarjali s Tino Drolc, ki je večkrat izpostavila: »Poklic svetovalke za odnose z javnostmi je zelo dinamičen. Sama sem specializirana na pripravo in uresničevanje strategij s področja komuniciranja. Glavni cilj je ustvarjati odnose, ki so za naročnika pomembni pri doseganje njihovih ciljev.«

Tina Drolc je najprej predstavila svojo poslovno pot, ki jo je začela v oglaševalski agenciji, nadaljevala kot svetovalka za področje odnosov z javnostmi v Poslanski skupini Državnega zbora Republike Slovenije, svetovalka župana Občine Domžale in kasneje ministra za pravosodje ter v naravovarstveni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, Lovski zvezi Slovenije. Sledil je delni odmik od osnovnega področja, ko je na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru evropskega projekta delovala kot urednica založbe Silva Slovenica. Po zaključku projekta se je odločila za samostojno poslovno pot na kateri je sedaj peto leto, ki ga zaznamuje nakup poslovnega prostora in nova zaposlitev.

Tina Drolc je predstavila poklic svetovalke za odnose z javnostmi: »Sama raje rečem, da sem svetovalka za področje komunikacije, svetovalka za ustvarjanje odnosov, ki so pomembni za uresničevanje ciljev. Na področju odnosov z javnostmi opazujemo in pregledujemo tudi pasivne javnosti, pri komuniciranju pa se ukvarjamo predvsem z aktivni javnostmi. Z njimi ustvarjamo odnose in prav ti odnosi zaznamujejo ali je naša komunikacija uspešna ali neuspešna.«

Pojasnila je tudi, da se je poklic svetovalke odnosov z javnosti v 20-ih letih delovanja pomembno spremenil, sedaj ima pomembno vlogo pri komuniciranju svetovni splet, spletne strani in družbeni mediji. To je vplivalo tudi na profile poklicev na področju odnosov z javnostmi, na močno specializacijo svetovalcev za posamezne družbene medije. Opozorila je: »Dinamika nas sili, da dopolnjujemo svoje znanje, tako o družbi kot o medijih.« Sebe vidi kot specialistko za načrtovanje, za strategije, ki ima pregled nad celoto in s tem pregled nad tem, ali bo z določeno komunikacijo dosežen zastavljen cilj ali ne.

Pojasnila je tudi, da so delovni dnevi lahko zelo različni, od raziskovanja področja v pisarni, usklajevanje stališč in predlogov na sestankih ali pa sama izvedba v pisani. Poklic ponuja številne izzive, tako pozitivne kot negativne: »Če imaš rad svoj poklic v delovni proces vključiš tako pozitivne kot negativne vidike oziroma negativne spremeniš v izziv.«

Mladim svetuje, da se seznanijo s področjem odnosov z javnostmi: »Predvsem zato, ker bodo morali v življenju podati oziroma unovčiti svoje znanje, svoje ideje.« Opozorila jih je, da interpretacija sporočila ni pomembna samo od vsebine sporočila, ampak je zelo pomembno tudi od vira sporočila, torej kdo sporočilo posreduje, od družbenih vrednot, ki jih ima prejemnik sporočila in od številnih drugih elementov: »Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je uspeh komunikacije odvisen ne samo od vsebine, ne samo od poznavanja komunikacijskega kanala, ampak tudi od drugih dejavnikov in da smo nanje pozorni. Do določene mere jih seveda lahko kontroliramo in sooblikujemo.«

Več informacij o predstavitvi v video na povezavi.