Diseminacija projektov

Projekti, ki so financirani iz različnih slovenskih in evropskih finančnih programov, imajo delovni paket, ki se imenuje diseminacija. V diseminacijo sodi tako promocija projekta ob začetku projekta, promocija aktivnosti v projektu, promocija novega znanja, ki je bilo razvito v okviru projekta, različni dogodki in drugo ter vse pogosteje tudi promocija finančnega programa. Pomagamo vam optimizirati začrtano diseminacijo, da sledi zahtevam finančnih programov in tudi dolgoročnim ciljem podjetja.


Optimizacija diseminacije

Pri načrtovanju disemainacije je pomembno, da se zadosti zahtevam finančnega programa, hkrati pa je potrebno zagotoviti, da bodo rezultati projekta pridobili zadostno podporo v izbranih skupinah in da se bo potencial ustvarjen v času trajanje projekta lahko razvijal tudi naprej po zaključku projekta.


Priprava utemeljitev za spremembe

Spremembe v diseminaciji je potrebno uskladiti s skrbnikom projekta, ki ga določi finančni program projekta. Predlagane spremembe je potrebno utemeljiti in jih pred tem uskladiti še v okviru podjetja, organizacije in s projektnimi partnerji. Za vključene osebe v projekt, organizacijo ali podjetje je lahko to težje kot za neodvisne zunanje sodelavce.

Priprava utemeljitev za spremembe

Spremembe v diseminaciji je potrebno uskladiti s skrbnikom projekta, ki ga določi finančni program projekta. Predlagane spremembe je potrebno utemeljiti in jih pred tem uskladiti še v okviru podjetja, organizacije in s projektnimi partnerji. Za vključene osebe v projekt, organizacijo ali podjetje je lahko to težje kot za neodvisne zunanje sodelavce.
Image

Izvedba diseminacije

Z vodjo projekta oziroma nosilno organizacijo se lahko dogovorimo za izvedbi določenih ali vseh aktivnostih v delovnem sklopu diseminacije. Določeni projekti zahtevajo sodelovanje s partnerjem z gospodarstva. V teh primerih lahko sodelujemo tudi kot projektni partner.

 PRIPRAVA VSEBIN
4 - 10 teden

Priprava vseh potrebnih vsebin, video, fotografije, sporočila in drugo.

ZAČETEK
11 teden

Začetek promocije


EVALUACIJA
12 - 16. teden

Evaluacija promocije

Priprava načrta za promocijoa

Promocijo je potrebno načrtovati po korakih in pri kupcih/strankah podjetja preverjati interes oziroma odziv.

0,00 EUR

Naroči zdaj

Priprava promocijskih kanalov 

Promocijske kanale navadno pripravljajo različni izvajalci, pomembno je, da so med seboj usklajeni in da sledijo zastavljenemu promocijskemu cilju.

0,00 EUR

Naroči zdaj

Priprava vsebine promocijskih kanalov

Podjetja imajo za določene promocijske aktivnosti že svoje izvajalce. Njihove aktivnosti je potrebno poenotiti in jih uskladiti s promocijskimi cilji.

Po dogovoru

Naroči zdaj

Urejanje in obnavljanje na komunikacijskih kanalih

Promocijska sporočila, fotografije ali video predstavitve lahko pripravimo sami ali pa za pripravo izobrazimo nekoga od zaposlenih.

Po dogovoru

Naroči zdaj

MNENJA NAŠIH UDELŽENECEV
 • Emil V.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Miha Z.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Kristina V.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Ropman D.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • LZS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • SONČEK

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.