Komunikacija v občinah.

Pri izvajanju in načrtovanju komunikacije v lokalnih skupnostih je pomembno upoštevati, da občanke in občani za sprejemanje informacij uporabljajo različne medije.


Priprava in objava sporočil

V dogovoru z vodstvom občine ali odgovorno osebo s področja odnosov z javnostmi izberemo vsebino, ki jo  pripravimo v sodelovanju s strokovnimi sodelavci občine. Vsebina je lahko pripravljena v obliki novice ali sporočila za odnose z javnostmi.


Prenova komunikacijskih kanalov

Občine pri komunikaciji z občankami in občani izbirajo širok nabor medijev, od nacionalnih in regionalnih tiskanih in digitalnih medijev, do občinskih tiskanih glasil in digitalnih kanalov, najpogosteje spletne in FB strani ter Instagram. Skupaj z odgovorno osebo za komunikacijo pregledamo obstoječe kanale, jih optimiziramo in po potrebi dodamo nove.

Prenova komunikacijskih kanalov

Občine pri komunikaciji z občankami in občani izbirajo širok nabor medijev, od nacionalnih in regionalnih tiskanih in digitalnih medijev, do občinskih tiskanih glasil in digitalnih kanalov, najpogosteje spletne in FB strani ter Instagram. Skupaj z odgovorno osebo za komunikacijo pregledamo obstoječe kanale, jih optimiziramo in po potrebi dodamo nove.
Image

Komunikacija s posebnimi skupinami v občini

Za dosego zastavljenih ciljev zapisanih v razvojnih načrtih občine je potrebna skrbna komunikacija s prebivalci lokalne skupnosti o razvojnih, strateških projektih. Ne glede na pozitivni učinek, ki jih imajo lahko projekti, lahko v procesu izvedbe prihaja do nasprotovanj oziroma nerazumevanja.


Sistem komunikacije, ki gradi odnose in zaupanje

Opredelimo komunikacijske cilje in pregledamo obstoječe komunikacijske kanale občine ter glede na finančne in kadrovske vire občine pripravimo sistem komuniciranja.

450,00 EUR

Naroči zdaj

Priprava in objava sporočil

V sodelovanju s strokovnimi sodelavci občine pripravimo novico in jo uskladimo z vodstvom.

75,00 EUR / sporočilo

Naroči zdaj

Prenova komunikacijskih kanalov

Občine pri komunikaciji z občani izbirajo širok nabor medijev, od tiskanih, občinskih medijev, do digitalnih medije, najpogosteje spletne in FBstrani ter Instagram.

150,00 EUR / kanal

Naroči zdaj

Komunikacija s posebnimi skupinami v občini

Za dosego zastavljenih ciljev zapisanih v razvojnih načrtih občine je potrebna skrbna komunikacija s prebivalci lokalne skupnosti. Navadno to zahtevajo projekti, ki vključujejo odločanje tako na nacionalni kot na lokalni ravni.

po dogovoru

Naroči zdaj

MNENJA NAŠIH UDELŽENECEV
 • Emil V.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Miha Z.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Kristina V.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • Ropman D.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • LZS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

 • SONČEK

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.