STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

AI V PR
KOMUNIKACIJSKA ODLIČNOST

O NAS

PR@stan, center za komunikacijsko odličnost

PR@stan, center za komunikacijsko odličnost, je podporno okolje za načrtovanje in izvajanje učinkovite strateške komunikacije. Naša vizija je pomagati organizacijam, podjetjem in društvom doseči komunikacijsko odličnost z uporabo najnovejših tehnologij in strategij, vključno z umetno inteligenco.

Naše storitve

Naše storitve gradijo celostno podporno okolje, ki obsega načrtovanje in izvedbo strateške komunikacije, vključevanje umetne inteligence v rutinske naloge in spremljanje trendov, izvedbo izobraževanj in delavnic za komunikacijsko odličnost ter projektno sodelovanje in partnerstvo v projektih. Skupaj bomo oblikovali tudi PR@stan skupnost, ki bo vsak trenutek nudila podporo tako komunikatorjem kot svetovalcem.

Naše vrednote in poslanstvo

Naše temeljne vrednote so vzajemno spoštovanje in sodelovanje. Naše poslanstvo je ponuditi podporno okolje za komunikacijsko odličnost vsem. Verjamemo, da lahko s strokovno podporo, z znanjem in izkušnjami, nudimo komunikatorjem in svetovalcem okolje za načrtovanje in uresničitev komunikacijske odličnosti.

Kako vam pomagamo pri načrtovanju strateške komunikacije

Z izkušnjami in znanjem vam najprej pomagamo opredeliti SMART komunikacijske cilje. Ni pomembno, ali so povezani z dvigom prepoznavnosti, priljubljenosti in ugleda, ali s spreminjanjem stališč in vedenjskih navad posameznikov v izbrani skupini ali celotni družbi. Skupaj pripravimo  strategijo komuniciranja in izdelamo izvedbeni načrt. Naša predanost pa se tukaj ne zaključi.

Naša podpora pri izvedbi strateške komunikacije

Podpiramo vas tudi pri pripravi letnih planov komuniciranja in izdelavi uredniških dnevnikov. V proces dela vključujemo tudi umetno inteligenco, ki vam pomaga pri pripravi besedil, grafik, spremljanju objav in trendov. Vsi ljudje komuniciramo ves čas. Naš cilj je, da skupaj ustvarimo okolje in vzpostavimo prijeten in učinkovit proces dela, ki vas bosta pripeljala do komunikacijske odličnosti.

Članstvo v PR@stan skupnosti

Vse naše storitve vključujejo tudi članstvo v PR@stan skupnosti, ki je podporno okolje za strokovne in izvedbene zagate. Namenjena je komunikatorjem in svetovalcem javnih ustanov, raziskovalno-izobraževalnih institucij, društev, nevladnih organizacij ter podjetij. PR@stan je vaš partner pri doseganju komunikacijske odličnosti.

Zakaj nam lahko zaupate?

 • Več kot 25 let praktičnih izkušenj
 • Več kot 75 zadovoljnih naročnikov
 • Več kot 150 uspešno zaključenih projektov
 • Več kot 20 strokovnih predavanj
 • Več kot 10 let vodenja lokalnih glasil

ZAUPAJO NAM

IZJAVE

»Skupaj smo izboljšali komunikacijsko strategijo in dosegli večjo prisotnost na naših dogodkih.«
Primož Ahačič, Društvo Sonček
»Z načrtovanje in izvedbo strateške komunikacije smo dosegli zastavljene cilje, povezovanje, sodelovanje in vključevanje občank in občanov.«
Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale
»Skupaj smo prenovili spletno stran in vzpostavili nove digitalne komunikacijske kanale. Dosegli smo zastavljen cilj, pridobili nove stranke in povečali prodajo znotraj izbranih skupin.«
Roman Drolc, podjetje Publica TRS
»Skupaj smo pripravili strategijo komunikacije, definirali cilje, deležnike, kanale in orodja ter pripravili izvedbeni načrt. Rezultati komunikacije so bili hitro vidni.«
Maja Rihar, podjetje Dobra pisarna
»Pri vzpostavitvi strategije fakultete za novo obdobje smo skupaj začrtali tudi novo smer promocije fakultete.«
Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
»Uspešno smo uresničili promocijske cilje zapisane v novi strategiji fakultete, predvsem z doslednim izvajanjem začrtanih korakov in rednim nadgrajevanjem znanja s področja promocije na fakulteti.«
Prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta
»Z učinkovitim vključevanjem novih ter nadgradnjo obstoječih komunikacijskih kanalov in orodij smo izboljšali promocijo študijskih programov in raziskovalnih rezultatov fakultete.«
Prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
»Dobro poznavanje medijskega prostora je omejilo vpliv negativnih objav na ugled fakultete in univerze.«
Prof. dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
»Delavnica o pomenu enoten, usmerjen in vodene komunikacije je prinesla zavedanje, da lahko tudi raziskovalni inštituti sooblikujemo družbene trende na področjih naših raziskov.«
Urbanističen inštitut
»Izobraževanje o pomenu interne komunikacije ter gradnje odnosov v in izven podjetja je spremenilo pogled na vsakodnevno komunikacijo.«
Aleš Kadunc, GG Bled
»Predavanje o odnosih z mediji je spremenilo naš pogled na prisotnost knjižnic v mediji, promociji bralne kulture in sodelovanje na medijsko izpostavljenih dogodkih.«
Maha Peteh, bibliotekarke
»Predavanje o strateški komunikaciji za hitrejšo in lažjo vzpostavitev vsebin in aktivnosti v slovenske vrtce je opremilo vzgojiteljice z novimi znanji o komunikaciji ter odgovori na izzive, s katerimi se lahko srečajo na svoji poti.«
Gozdna pedagogika
»Z znanjem, ki smo ga dobili o načrtovanju in izvedbi komunikacije zahtevane v okviru projektov, smo nadgradili naše procese promocije, tako raziskovalnih rezultatov kot samega zavoda.«
ZAG
»Sodelovanje je podjetju prineslo izjemne rezultate in je povečalo njegov ugled.«
IZZA
»Suveren nastop pri komunikaciji z mediji je bil dragocen vir informacij in podpora za dober nastop tudi na prihodnjih medijskih dogodkih.«
Olga Vrankar, županja Občine Lukovica
»S podporo pri komunikaciji v okviru projekta smo dobili zanesljivega partnerja za izvedbo kot strateški vpogled v posamezne aktivnosti.«
Matej Slapar, župan Občine Kamnik
»Skupaj smo sledili družbenim trendom in v izvedbenih načrtih iskali nove priložnosti za učinkovito komunikacijo.«
Marta Vahtar, Vodni detektiv
»Skupaj smo uspešno izvedli komunikacijske aktivnosti v okviru projekta in izboljšali prepoznavnost zavoda v izbrani skupini.«
Bernard lesarski grozd
»S svetovanjem in izvedbo redne, dosledne in pozitivno usmerjene komunikacije smo izboljšali komunikacijo ministrstva v enem najbolj kriznih trenutkih, v času epidemije covid-19.«
Tomaž Gantar, Ministrstvo za zdravje
»Z redno, enotno in usmerjeno komunikacijo smo dosegli tudi najbolj ambiciozne cilje, pomembne za razvoj občine oziroma kvalitete bivanja občank in občanov.«
Franc Jerič, Občina Mengeš
Strateško komuniciranje

Strateška komunikacije je ključ do uspeha in doseganja zastavljenih komunikacijskih ciljev. Skupaj pripravimo:

Strategijo komunikacije: postavljanje SMART komunikacijskih ciljev in elementov pomembnih za njihovo uresničitev.

Izvedbeni načrt komunikacije: načrtovanje konkretnih korakov in aktivnosti.

Letni plan komunikacije: načrtovanje letnih komunikacijskih aktivnosti ter prilagoditev komunikacijskih kanalov in orodij

Uredniški dnevnik: plan objav in spremljanje odziva.

Umetna inteligenca je orodje za obdelavo velike količine podatkov v kratkem času. Ponuja:

AI in strategija komuniciranja: za spremljanje trendov ter za merjenje in analize.

Delovni procesi in AI tehnologija: integracija za opravljanje rutinskih nalog in pripravo poročil.

CHAT GPT in CHAT GPT pomočnikov: uporaba naprednih jezikovnih modelov in virtualnih asistentov.

AI platforme in orodja: izbor orodij za podporo zastavljenim komunikacijskim ciljem in izvedbo začrtanih komunikacijskih aktivnosti.

AI v PR
Komunikacijska odličnost

Komunikacijska odličnost ni povezana samo s strateškim načrtovanjem in strokovno izvedbo, ampak tudi z vzpostavitvijo prijetnega in stimulativnega delovnega okolja za komunikatorje in svetovalce.

Delavnice za komunikatorje in svetovalce: praktične delavnice za izboljšanje komunikacijskih veščin ter uporabe komunikacijskih kanalov in orodij.

Izobraževanja za komunikatorje in svetovalce: programi za izboljšanje strokovnega znanja o uporabi komunikacijskih kanalov in orodij ter specifičnih pričakovanj posameznih skupin deležnikov.

Booth delavnice za komunikatorje: sklop delavnic za izboljšanje strokovnega znanja in komunikacijskih veščin z izbranimi deležniki

Booth delavnice za svetovalce: sklop delavnic za izboljšanje strokovnega znanja o komunikacijskih orodjih in kanalih ter njihovo vključevanje v delovne procese

PR@stan skupnost je vzpostavljena za povezovanje in podporo komunikatorjev in svetovalcev.

Klepet: platforma za izmenjavo idej in vprašanj

E – tečaji: online izobraževalni programi.

E – priročniki: spletni viri za pomoč in dostop do strokovnih gradiv.

Tedensko srečanje v živo: redna srečanja za izmenjavo mnenj in mreženje.

Rezervacija termina: za individualno delo

PR@stan skupnost
Partnerstva

Partnerstva v projektih so ključna za širše zavedanje pomena komunikacijske odličnosti in njeno vključevanje v vsakodnevno prakso.

Projektno sodelovanje: projektni partner za področje komuniciranja pri projektih različnih finančnih programov (različni delovni paketi).

LAS projekti: projektni partner za komunikacijsko podporo ali strokovno sodelovanje za področje komuniciranja

Diseminacija: načrtovanje ali evaluacija diseminacije projektov ali projektnih rezultatov.

Zunanji izvajalec: za izvedbo delavnic in izobraževanj s področja komuniciranja ali potrjenih aktivnosti za diseminacijo projekta ali projektnih rezultatov.

PODROČJA DELA

Javna uprava / Raziskovalne institucije / Izobraževalne institucije / Društva / NVO Podjetja

 • Javna uprava
 • Raziskovalne institucije
 • Izobraževalne institucije
 • Društva
 • NVO Podjetja
Image

SKUPNOST

Klepet / E-tečaji / E- priročniki / Tedensko srečanje v živo / Rezervacija termina

 • Klepet
 • E - tečaji
 • E- priročniki
 • Tedensko srečanje v živo
 • Rezervacija termina
Image

PROJEKTI

LAS / Diseminacija / Partnersko sodelovanje / Zunanji izvajalci

 • LAS
 • Diseminacija
 • Partnersko sodelovanje
 • Zunanji izvajalci
Image