• Pregled in optimizacija odnosov z javnostmi v organizaciji

  Organizacije imate odnose z različnimi skupinami, ki so različno pomembne za uresničevanje vaših ciljev. Pa vendar jim je potrebno posredovati enotna sporočila ter smiselno upravljati tako orodja kot kanale odnosov z javnostmi. Pri pregledu obstoječih odnosov z javnostmi, pregledamo tako finančne kot kadrovske vire, opredeljene cilje ter skupaj pripravimo optimizirani plan aktivnosti.

 • Izdelava letnih načrtov in izvajanje odnosov z javnostmi

  Izdelovanje letnih načrtov je čas za oceno učinka aktivnosti odnosov z javnostmi v preteklem letu in izbiro aktivnosti za prihodnje leto. Letne načrt pripravimo skladno z zastavljenimi cilji in strategijo ter finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi organizacije. Vse aktivnosti pa so usmerjene v gradnjo kvalitetnih odnosov, ki so osnova za gradnjo zaupanja in dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev organizacije.

 • Izobraževanja o pomenu in orodjih odnosov z javnostmi

  Z izobraževanji o pomenu in možnostih, ki jih prinašajo odnosi z javnostmi, želimo različnim organizacijam pokazati odnose z javnostmi kot eno izmed pomembnih orodij za doseganje njihovih ciljev. Izobraževanje najpogosteje izvajamo za zaprte skupine ter usmerjeno za učinkovitejše izvajanje odnosov z javnostmi.

 • Diseminacija projektov

  Diseminacija projektov, tako evropskih kot slovenskih razpisov, je pogosto usmerjena v izpopolnjevanje zahtev razpisa in manj v dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Z svojim znanjem in izkušnjam prilagodimo vaše programe diseminacija, da boste del aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev izvedli že v okviru projekta.

 • odnosi z javnostmi

  Odnosi z mediji so pogosto pomemben element za obveščanje izbranih deležnikov in soustvarjanje njihove agende. Skupaj z vami, na osnovi zastavljenih ciljev, pripravimo načrt komunikacije z mediji ter prilagodimo tako diskurz, obliko informacij kot kanal, da dosežemo kar največ bralcev/gledalcev/sledilcev. Merjenje učinka je povezano tako z objavami kot z referencami, ki jih za in v medijih pridobijo nosilci informacij.

 • Društva in odnosi z javnostmi

  Društva so pomemben del civilne družbe, ki soustvarja kvaliteto našega bivanja in celotne družbe. Prav zato je pomembno, da jim ponudimo tako izobraževanja, pomoč pri pripravi načrtov in izvedbi ter jih naučimo evaluacije svojih aktivnosti. Njihove aktivnosti odnosov z javnostmi so pogosto finančno in kadrovsko omejene, zato jim ponujamo tudi možnost skupnega nastopa, prijave na različnih razpisih.

Med našimi strankami soOSEBNA IZKAZNICA

PUBLICA, TINA DROLC S.P.
Janševa ulica 11, 1234 Mengeš
DŠ: 12121729
MŠ: 710403000
TRR: SI56 6000 0000 0667 528, Hranilnica Lon d.d.


TINA DROLC

G: + 386 31 831 500
S: pristan.publica
E: tina@publica.si

KONTAKTNI OBRAZEC

Pišite nam


Kako vam lahko pomagamo?

Kako pridete do nas ?

E: info@publica.si
T: +386 59 071 685
Komercialne storitve, Roman Drolc, G: + 386 31 330 777, E: roman@publica.si
Odnosi z javnostmi, Tina Drolc, G: + 386 31 831 500, E: tina@publica.si