Za učinkovito načrtovanje in izvajanje aktivnosti odnosov z javnostmi moramo najprej določiti uresničljive in razumljive cilje. To je prvi korak, ki ga je potrebno začrtati pred vsemi aktivnostmi, predvsem preden začnemo z izvajanjem odnosov z javnostmi.