Izvajanje načrtovanih aktivnosti odnosov z javnostmi je z digitalno komunikacijo vedno bolj preprosto, vendar pa mora biti zaradi vse večjega števila informacij in komunikacijskih kanalov vedno bolj premišljeno in usmerjeno. Učinek je nedvomno odvisen od predhodnih korakov, določanja ciljev, deležnikov, izbire orodij in uporabe kanalov.