Deležniki so skupine ljudi, ki lahko vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Pomembno je, da poznamo njihovo strukturo, način komuniciranja in pomen oziroma vlogo pri uresničevanju ciljev organizacije. Pomemben kriterij pri opredeljevanju deležnikov je tudi stališče deležnikov do organizacije in stopnja aktivnosti, ki vplivajo na uresničevanje ciljev organizacije.