V času svetovnega spleta je pomen usklajene in usmerjene digitalne komunikacije vedno bolj pomemben. Svet je velik in povsem dostopen, hkrati pa zahteva kulturne prilagoditve, zato so jasno in razumljivo opredeljeni cilji ključnega pomena.