Z opredeljenimi cilji in izhodišči, finančnimi kot kadrovskimi viri, pripravimo strategijo odnosov z javnostmi, ki jo konkretiziramo v tri do enoletnem planu aktivnosti. Medtem ko strategija ostaja začrtana in se redko spreminja, pa se plan pogosto prilagaja učinkovitosti izvedbe.