Upravljanje sprememb v okolju z odnosi z javnostmi

Vse več naročnikov aktivnosti odnosov z javnostmi uporablja za prilagajanje svojih izdelkov ali storitev zadnjim trendom/potrebam svojih strank. Načrtovanje aktivnosti mora biti premišljeno, vse od izbire deležnikov do prepoznavanja družbenih trendov, ki zahtevajo jasno delitev danes vse bolj strukturirane družbe.