Podjetje Publica, Odnosi z javnostmi je za izvajanje usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc z vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada vpisano v katalog strokovnjakov DIH

Podjetje Publica, Odnosi z javnostmi, je vpisano v Katalog strokovnjakov Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH Slovenije), kar pomeni, da lahko micro in mala podjetja za izvedena usposabljanja dvig digitalnih kompetenc v okviru podjetja Publica, Odnosi z javnostmi z Vavčerjem za dvig digitalnih kompetenc pridobijo nepovratna sredstva. Skrbnica področja Tina Drolc je o usposabljanju povedala: »Za dvig digitalnih kompetenc je pomembno, da se osredotočimo na aktivnosti, ki uresničujejo cilje podjetja. Torej da se z elementi digitalne predstavitve, promocije in prodaje uspešno oblikuje in vzdržuje digitalno konkurenčnost podjetja.« Nekatera podjetja želijo celoten prodajni nakup organizirati prek spleta, spet druga želijo zaradi narave storitev samo pridobiti kontakte potencialnih kupcev.« Tina Drolc je pojasnila: »Podjetja z digitalizacijo sledijo različnim ciljem, ki jim je potrebno prilagoditi tudi nadaljnje aktivnosti.«

Ko se podjetje odloči za predstavitev na svetovnem spletu izdela načrt oziroma strategijo, ki pa jo je potrebno skupaj z vodstvom in zaposlenimi tudi izvesti v praksi, kar pa navadno zahteva nova znanja in izkušnje. Za lažje in bolj učinkovito izvedbo novih nalog iz strategije se izvede usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc tako za vodstvene delavce kot za zaposlene, ki bodo izvajali aktivnosti. Prve aktivnosti lahko izvedemo skupaj, spremljamo njihov učinek in jih po potrebi tudi spremenimo. Za izvedbo aktivnosti se lahko s pomočjo Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc pridobi nepovratna sredstva, ki jih razporeja Slovenski podjetniški sklad.

Seveda se lahko podjetje za usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc odloči že pred samo pripravo digitalne strategije. Tako skupaj pregledamo, kakšne poslovne cilje želi podjetje sodeči z novo digitalno identiteto ter kaj je pomembno za njeno oblikovanje. Z nepovratnimi sredstvi, ki jih podjetje pridobi z Vavčerjem za dvig digitalnih kompetenc, pregledamo možnosti, ki jih ponuja svetovni splet, prednosti in slabosti posameznih komunikacijskih kanalov oziroma družbenih medijev.

Pri digitalnih kompetencah so pogosto pomembne tudi novosti pri urejanju digitalnih kanalov, ki so lahko odločilne za uspešno uresničevanje ciljev podjetja. V sodelovanju z vodstvom lahko za zaposlene izvedemo kratka letna izobraževanja in jim predstavimo novosti za posamezne komunikacijske kanale oziroma družbene medije, ki jih uporablja podjetje.

Tina Drolc je povedala: »Pri usposabljanju za dvig digitalnih kompetenc je pomembo najprej poznati cilje podjetja, zakaj so se odločili za vstop na svetovni splet ter temu prilagoditi vse aktivnosti oziroma sporočila. V primeru, da podjetje vsebino in sporočila gradi le na izkušnjah konkurence v panogi, se lahko zgodi, da posredno gradi njihovo digitalno identiteto.«

Usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc je namenjeno vodjem, zaposlenim na področju produktnega in projektnega vodenja ter zaposlenim na področju marketing oziroma vsem, ki skrbijo za digitalizacijo poslovanja. Tina Drolc je poudarila: »Pomemben element dviga digitalnih kompetenc je zavedanje, da podjetje na spletu oblikuje identiteto z vsemi objavami, tako na spletni strani kot na družbenih mediji, zato je pomembno, da so vsa sporočila enotna in da so vsi objavljeni kanali redno ažurirani. To je ena od oblik, ki oblikuje digitalno zaupanje v podjetje, v njegove storitve ali izdelke. Predvsem pa je pri dvigu digitalnih kompetenc pomembno zavedanje, da so vse objavljene informacije vedno dostopne.«

Za več informacij kontaktirajte Tino Drolc na tel. 031 831 500 ali mail tina@publica.si.