Publica ponuja posebne ugodnosti za člane Gospodarske zbornice Slovenija

V podjetju Publica, odnosi z javnostmi, imamo izkušnje s pripravo in izvedbo delovnega paketa diseminacija v različnih projektih, s promocijo v medijih in specializiranih revijah ter s pripravo in objavo prodajno učinkovitih sporočil.

S promocijo rezultatov projekta v skupinah uporabnikov zagotovimo, da so potencialni uporabniki rezultatov projekta seznanjeni s projektom in da sodelujejo v procesu priprave zanje uporabnih rezultatov. S tem omogočamo, da se bo potencial ustvarjen v času trajanje projekta lahko razvijal naprej tudi po zaključku projekta, kar predstavlja novo priložnost za nosilca projekta ali njegove partnerje. Z uporabnostjo rezultatov projekta po končanem projektu zagotavljamo tudi pomemben kriterij, t.i. trajnost projekta.

V vsakem projektu, posebej v času epidemije, ko ne moremo načrtovati različnih ukrepov za omejitev epidemije covid-19, prihaja do sprememb v potrjenih projektih, tudi v delovnem paketu diseminacija. Po dogovoru z nosilcem projekta lahko spremembe uskladimo najprej s partnerji projekta.

V podjetju Publica, Odnosi z javnosti, z našimi naročniki sodelujemo dolgoročno. Skrbimo, da se njihova sporočila enotno pojavljajo na vseh kanalih, ki jih uporabljajo ter da so primerno grafično opremljena. Posebno pozornost namenjamo interni komunikaciji in seveda digitalizaciji, ponujamo vzpostavitev oziroma prenovo spletnih strani in družbenih medijev.

Za podjetja pripravljamo tudi letne načrte objav, ki jih za naročnike tudi izvedemo ali pa jih izvajajo podjetja sama oziroma odgovorna oseba v podjetju.

Posebna ponudba Član – Članu

Članom GZS nudimo 10% popust pri pripravi ali pregledu delovnega sklopa diseminacija v projektih, za dolgoročna sodelovanja za gratis letne načrte objav.  Popust izkoristite na povezavi.