Senčenje delovnega mesta svetovalke odnosov z javnostmi je potekalo v podjetju Publica, Odnosi z javnostmi

Job Shadowing

Konec junija je ljudska univerza Cene Štupar organizirala senčenje različnih poklicev, med njimi tudi svetovalke odnosov z javnostmi, ki je potekalo v podjetju Publica, odnosi z javnostmi. Senčenja delovnega mesta se je udeležila dijakinja Tina. Tina Drolc in dijakinja Tina sta najprej obiskale enega od naročnikov, občino Mengeš, in se dogovorili za napoved investicije, ki potekala v občini na spletni strani občine. Nato sta lokacijo investicije obiskali, jo fotografirali, v pisarni pa pripravili ter objavili novico.

Senčenje delovnega mesta

Senčenje na delovnem mestu je program učenja, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih sami izberejo. V okviru ljudske univerze Cene Štupar, Kariernega placa; kariernega centra za mlade je senčenje delovnih mest potekalo konec junija in v začetku julija. Izbranim dijakom so predstavili poklic župana, geodeta, delo v gledališču – igralec, rekvizitor in lektor, redarja in svetovalke za odnose z javnosti. Senčenje delovnega mesta svetovalke za odnose z javnostmi je potekalo v podjetju Publica, Odnosi z javnostmi, za senčenje pa je bila izbrana dijakinja Tina.

Senčenje se je začelo z obiskom vodje investicij na občini Mengeš, ki je predstavil namen in potek  investicije v občini – obnovo vodovoda na Zadružniški ulici. Po končanem sestanku si je dijakinja lokacijo ogledala in jo fotografirala. V pisarni je pripravila predlog besedila ter ga uskladila z vodjo investicij in odgovorno osebo na občini. Na računalniku je pregledala fotografije in jih uredila tako, da občanke in občani občine prepoznajo ulico in sicer tako, da je na izbrani fotografiji ohranila napisa Zadružniška ulica. Dijakinja Tina je o senčenju delovnega mesta svetovalke odnosov z javnostmi povedala: »Danes sem imela srečo, da sem spoznala delo PR svetovalca, svetovalke s področja odnosov z javnostmi. Vsem priporočam, da si ogledate video, posebej, če vas to delo zanima.« Nato je usklajeno besedilo in urejeno fotografijo objavila na spletni strani občine. Njeno delo je predstavljeno v video na povezavi.

Tina Drolc, ki je sodelovala pri senčenju poklica svetovalke za odnose z javnostmi, je opozorila: »V družbi velja prepričanje, da je pomemben del našega delovanja povezan z objavami v medijih. Sama bolj pomemben del aktivnosti, ki jih izvajamo za različne naročnike, lokalne skupnosti, raziskovalno izobraževalne ustanove, podjetja in druge, vidim v promociji aktivnosti znotraj izbranih skupin, za občine so to občanke in občane, za raziskovalno izobraževalne institucije so to nosilci finančnih programov, ki zagotavljajo sredstva za raziskovalne projekte in dijaki oziroma srednje šole, za podjetja pa kupci in uporabniki njihovih izdelkov oziroma storitev.«   

Več informacij v novici na povezavi.