V letu 2021 nova spletna stran ter paketi storitev za občine, podjetja in raziskovalce

V letu 2021 nova spletna stran in storitev

V podjetju Publica, odnosi z javnostmi, smo v letu 2021 prenovili spletno stran, na kateri smo izpostavili tri skupine, občine, podjetja in nosilce projektov ter pomembno orodje za komunikacijo smelih idej, organizacijo dogodkov.

Skrbna in vodena komunikacija v občnih, lokalnih skupnostih, je pomembna za doseganje konsenza o prebojnih, razvojnih projektih v občinah. Pri načrtovanju in izvajanju komunikacije je  pomembno upoštevati, da občanke in občani za sprejemanje informacij uporabljajo različne medije.

Digitalizacija izdelkov in storitev podjetja se je kot pomembna pokazala v času epidemije in ostaja pomemben del aktivnosti tudi po njej. Podjetjem ponujamo različne rešitve, kako po sprostitvi ukrepov, nadaljevati s komunikacijo na spletu, da jih ne bo ovirala pri izvajanju osnovne dejavnosti.

Obvezen del raziskovalnih in drugih projektov je diseminacija, razširjanje vsebin o projektu. Pomembno jo je načrtovati in izvajati tako, da hkrati sledi zahtevam finančnih programov in tudi dolgoročnim ciljem podjetja oziroma organizacije.

Tina Drolc, sodelavka podjetja Publica, odnosi z javnosti, je o predstavitvi na spletni strani povedala: »Vsi vsak dan komuniciramo, za uspeh podjetja oziroma uresničevanje ciljev organizacije je pomembo, da je cilj jasno opredeljen, da so koraki premišljeni, da je izvedba skrbna ter da se včasih tudi ustavimo in ocenimo svoje delo.«